Conventional Wisdom là gì?

Sự khôn ngoan thông thường là cơ thể của những ý tưởng hay giải thích thường được chấp nhận là đúng bởi công chúng hoặc bởi các chuyên gia trong một lĩnh vực.

 

  • Conventional Wisdom là Lẽ Phải Thông Thường.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Conventional Wisdom nghĩa là Lẽ Phải Thông Thường.

Sự khôn ngoan thông thường không nhất thiết là đúng. Nó thường được coi là một trở ngại cho việc chấp nhận thông tin mới, để giới thiệu các lý thuyết và giải thích mới. Do đó, nó hoạt động như một trở ngại phải được khắc phục bằng chủ nghĩa xét lại hợp pháp. Điều này có nghĩa là mặc dù thông tin mới ngược lại, trí tuệ thông thường có một tính chất tương tự quán tính phản đối việc đưa ra niềm tin trái ngược, đôi khi đến mức phủ nhận một cách vô lý những thông tin mới được đặt ra bởi những người mạnh mẽ lỗi thời (thông thường) lượt xem. Quán tính này là do sự khôn ngoan thông thường là thuận tiện, hấp dẫn và được công chúng chấp nhận sâu sắc, nó bám vào họ ngay cả khi họ trở nên lỗi thời. Quán tính này có thể tồn tại ngay cả sau khi mô hình đã thay đổi giữa các bộ ý tưởng thông thường cạnh tranh. Sự khôn ngoan thông thường cũng có thể được áp dụng hoặc ngụ ý trong ý nghĩa chính trị, liên quan chặt chẽ đến hiện tượng nói chuyện. Nó được sử dụng một cách miệt thị để đề cập đến ý tưởng rằng các tuyên bố lặp đi lặp lại liên tục trở thành sự khôn ngoan thông thường cho dù chúng có đúng hay không.

 

Definition: Conventional wisdom is the body of ideas or explanations generally accepted as true by the public or by experts in a field.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Conventional Wisdom

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Conventional Wisdom là gì? (hay Lẽ Phải Thông Thường nghĩa là gì?) Định nghĩa Conventional Wisdom là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Conventional Wisdom / Lẽ Phải Thông Thường.