Unless là từ tiếng Anh được sử dụng rất thường xuyên trên thực tế. Tuy nhiên, để có thể sử dụng một cách thành thạo, đúng và chuẩn từ cũng như nghĩa của từ lại là một chuyện không dễ dàng.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới các bạn một số nội dung liên quan nhằm trả lời cho câu hỏi Unless là gì?

Unless là gì?

Unless được sử dụng với nghĩa là không, trừ khi. Unless được dùng với một cấu trúc nhất định.

Cấu trúc này có cùng nghĩa với cấu trúc khác, vì vậy bạn có thể hoán đổi cả hai từ trong điều kiện. Được sử dụng trong câu khẳng định trừ khi nó mang nghĩa phủ định.

Vì thế, đây là câu trả lời cho câu hỏi Unless là gì?

Unless là một trong những mệnh đề thường được sử dụng
Unless là một trong những mệnh đề thường được sử dụng

Một số ví dụ như sau

You will die unless you live healthier

(Bạn sẽ chất trừ khi sống lành mạnh hơn).

Please don’t touch me unless i allow it

(Làm ơn đừng cahjm vào tôi trừ khi tôi cho phép).

>> Xem thêm:

Vị trí của mệnh đề Unless

Nếu các bạn sử dụng nó trong một mệnh đề khác với mệnh đề điều kiện, bạn không cần phải lo lắng về vị trí của mệnh đề trong mệnh đề.

Một mệnh đề bao gồm các trường hợp không thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính.

  • Unless được sử dụng trong câu điều kiện loại một

Unless khi được sử dụng với nghĩa là không hoặc trừ khi khác. Vì unless có cùng nghĩa với cấu trúc “if – not” nên cả hai có thể được sử dụng thay thế cho nhau trong mệnh đề điều kiện.

Tuy nhiên, chỉ sử dụng mệnh đề điều kiện loại một, không sử dụng cả ba loại mệnh đề điều kiện. Nó được dùng để chỉ những tình huống có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra trong quá khứ, trong khi mệnh đề điều kiện loại ba sẽ được mô tả dưới những sự kiện không từng xảy ra trong quá khứ.

Cần nắm rõ cấu trúc của Unless khi sử dụng để tránh những lỗi sai cơ bản
Cần nắm rõ cấu trúc của Unless khi sử dụng để tránh những lỗi sai cơ bản

Có rất nhiều nguồn tài liệu khác nhau nói rằn Unless có thể được sử dụng trong cả ba mệnh đề điều kiện. Điều này có thể đúng với cách nói hàng ngày nhưng hai từ điển tiếng Anh nổi tiếng hiện nay đó là Cambridge và Oxford lhoong đề cập đến trường hợp này vì chúng không phải là tiếng Anh chuẩn.

Do đó, nếu bạn đang kiểm tra, đánh giá năng lực hoặc mới viết thì nên sử dụng không kèm theo mệnh đề điều kiện loại một để đảm bảo sự chính xác nhất.

Cấu trúc như sau:

Cấu trúc cần ghi nhớ khi sử dụng và làm bào tập
Cấu trúc cần ghi nhớ khi sử dụng và làm bào tập

Unless + S + V (thì hiện tại đơn), S + will/shall/can + V

  • Unless được sử dụng để đề xuất ý kiến sau khi suy nghĩ kỹ

Đây là một trong những trường hợp mà bạn không thể sử dụng cấu trúc “if – not” để thay thế. Ví dụ như sau:

Minh Anh invite me to play video game, i refuse. I will play video game with her unless i have a test tomorrow.

(Minh Anh rủ tôi cùng chơi trò chơi điện tử, tôi từ chối. Tôi sẽ chơi cùng cô ấy nếu tôi không có bài kiểm tra vào ngày mai)

Nhưng cần phải lưu ý là trong văn viết Unless phải được dùng với ý nghĩa như trên, các bạn nên sử dụng dấu gạch ngang trước Unless.

  • Unless được sử dụng trong câu mang tính cảnh báo

Nếu không muốn nhấn mạnh, bạn đang khuyến khích những hành động cần thực hiện ngay để tránh những hậu quả đáng tiếc. Dĩ nhiên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó trong các trường hợp khác nhưng sắc thái không giống nhau.

Cụ thể có thể hiểu

Unless don’t study hard,

(Nếu cố ta không chịu học hành chăm chỉ, bạn sẽ không qua được kỳ thi).

Unless you hurry, you will be late for school

(Nếu bạn không khẩn trương lên thì bạn sẽ bị trễ học).

Những lỗi hay gặp khi dùng Unless

Những lỗi thường gặp khi sử dụng Unless
Những lỗi thường gặp khi sử dụng Unless

Sử dụng will/would trong mệnh đề có Unless

Ở mệnh đề có sử dụng cấu trúc Unless thì không được sử dụng will hay would. Vì thế, bạn đặc biệt lưu ý rất nhiều người đã sai lỗi cơ bản như thế này.

Sử dụng Unless trong dạng câu hỏi

Đối với câu hỏi, các bạn chỉ được sử dụng “if – not” mà không được sử dụng Unless thay thế.

Cấu trúc not Unless

Đối với cấu trúc Not Unless được hiểu theo nghĩa tiếng Việt là chỉ khi, nó có sự tương đồng với nghĩa của cấu trúc Only If.

Dùng khi diễn đạt ngữ nghĩa If

Khi sử dụng Unless không thể thay thế khi chúng ta muốn trình bày câu mang theo ý nghĩa If.

Do đó, bên cạnh việc hiểu được Unless là gì? Thì bạn cần phải lưu ý một số nội dung trên để tránh mắc phải những sai lầm cơ bản.

Những lưu ý khi sử dụng Unless

  • Cấu trúc Unless chỉ đi với câu khẳng định bởi vì bản thân nó đã mang sẵn nghĩa phủ định.
  • Cấu trúc Unless sẽ có sự tương đồng với cấu trúc If – not và Otherwise.
  • Khi sử dụng Unless không đồng nghĩa với If – not. Bời vì If- not là dạng câu điều kiện ẩn ý mà theo đó câu điều kiện này được sử dụng nếu trước nó là một câu phủ định, người ta sử dụng If- not để tránh nhắc lại lần thứ hai về phủ định điều đó.
  • Thường được sử dụng Unless có điều khoản cảnh báo, khuyến khích những hành động phải được thực hiện ngay lập tức để tránh những hậu quả đáng tiếc, trừ khi bạn muốn nhấn mạnh công dụng.

Như vậy, trong bài viết hôm nay chúng ta đã cùng nhau trả lời được câu hỏi Unless là gì? Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã chỉ ra một số lỗi sai các bạn thường gặp phải cũng như những lưu ý khi sử dụng Unless.